Klikk for mer informasjon
Klikk på bildet for å laste ned gjeldende prosjektbeskrivelse. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Se også Facebook.
I media:

NRK 20130719 - Vil gjete på dugnad
Nettsak / Radio

Nationen 20150725 - Formidlingstjeneste for gjetere skal få ned antall rovdyrangrep:
Nettsak (betalingsmur) / Papirutgaven (PDF) / Egen utvidet besvarelse